Nápověda ISKAM 4

Cílem této nápovědy je ukázat nejčastější scénáře používání systému ISKAM 4.

Tato nápověda obsahuje u jednotlivých scénářů dělení na více částí (kroky). Číslování těchto kroků představuje sled pokynů potřebných k provedení dané provozní události.
Téměř každá činnost se dá v ISKAM provést několika způsoby. V této dokumentaci se budeme snažit popsat ty nejefektivnější a provozně nejsnazší způsoby, přičemž si neklademe za cíl uvést všechny podrobnosti a možnosti.