Export pro cizineckou policii od 2018 - automatické zasílání přes webservice

Neuvěřitelné se stalo skutečností a Cizinecká policie ČR zprovoznila v roce 2018 rozhraní pro automatické zasílání hlášení z ubytovacích systémů.

Postup

 1. Nejprve je zapotřebí získat registraci a přístupové údaje z Cizinecké policie ČR. Postup je uveden zde:
  Jak získáte přihlašovací údaje do Ubyport modulu Webová služba?
  Pokud jste již registrovaný v Internetové aplikaci Ubyport, tak postačí zaslat na e-mail reguby@pcr.cz volnou formou žádost, kde uvedete IDUB, název ubytovacího zařízení, adresu název nebo výrobce programu, který bude zasílat automatizovaně data na server Policie České republiky. Text e-mailu může vypadat například takto:
  „.. žádám o přihlašovací údaje do Ubyport Webová služba pro ubytovací zařízení BetaHotel, Praha 3, Václavská 12/6, IDUB: 100101020304, které budu zasílat prostřednictvím programu AlfaHotel, výrobce Alfa s.r.o.„
  Pokud nejste registrovaný v Internetové aplikaci Ubyport, tak při registraci v položce Poznámka vyznačte zájem o webovou službu s názvem programu. Například textem: „.. data budu zasílat automatizovaně prostřednictvím programu AlfaHotel, který vyrábí firma Alfa s.r.o. “
 2. Poté, co obdržíte emailem přístupové údaje je zapotřebí upravit patřičným způsobem v ISKAM Hlavičky exportu pro cizineckou policii pro jednotlivé bloky. Ve spodní části této hlavičky jsou položky pro vyplnění loginu a hesla pro zasílání exportu.
 3. Pro zasílání hlášení se používá dialog Export pro cizineckou policii. Zde si nejprve zkontrolujte, zda vaše hlášení neobsahuje chyby (typicky nevyplněné účely cesty, víza, trvalá bydliště apod.). Pokud máte vyplněny přihlašovací údaje pro webservice v jednotlivých hlavičkách, pak se stiskem tlačítka Exportovat zasílá hlášení přímo na server.
 4. Každé hlášení, které se odešle na server CP, opatří server CP elektronickým podpisem - „razítkem“, které potvrzuje ze strany CP přijetí tohoto hlášení. Jejich přehled můžete nalézt na Hlášení pro CP. V detailech pak vidíte jednotlivé nahlášené cizince.

Tipy, triky

 • Po technické stránce nic nebrání tomu, aby se hlášení z ISKAMu odesílala automaticky. Jelikož však za správnost údajů ručíte, je vhodné si zasílané hlášení nejprve vizuálně projít, zda nevykazuje na první pohled nesmysly či chyby. Pokud byste i přesto chtěli hlášení automaticky zasílat, dejte nám vědět a my Vám to zprovozníme.

~~DISCUSSION~~