Doporučení pro off-line režim

Scénář

ISKAM obsahuje off-line režim pro výdej stravy a restaurační provoz. Základní princip fungování spočívá v tom, že přímo na počítači s ISKAMem je k dispozici lokální databáze se vším, co je pro zachování základní funkce výdeje nezbytné a ISKAM v off-line režimu pracuje s touto databází. Po připojení k serveru se data přenesou na hlavní server.

V tomto tématu najdete rady a doporučení, co udělat pro to, aby byl off-line režim maximálně použitelný.

Postup

Anonymní student do speciálních klientů

Speciální klienti jsou klienti, které lze do výdeje stravy popř. do účtů na stůl načíst bez karty. Pokud dojde k takovému výpadku, že např. nefunguje čtečka karet (může a nemusí jít o off-line), pak je možné za pomoci „anonymního studenta“ prodávat studentům jídlo tak, že si zaplatí přesnou částku, nicméně jídlo bude v dotovaných cenách. U zaměstnanců to obvykle vzhledem k nutnosti sledovat počty jídel denně či za měsíc a srážkám ze mzdy není možné použít.

Stálý jídelníček

Doplňkový sortiment, jako jsou zákusky, nápoje, atp. doporučujeme zařadit do tzv. stálého jídelníčku. V případě, že např. v noci selže server, tak bude tento sortiment k dispozici na pokladnách a půjde jej markovat. Toto řešení je rovněž úspornější z hlediska databáze a povede k výraznému zrychlení práce s běžným jídelníčkem. Do tohoto jídelníčku naopak doporučujeme dát jen to, co se mění a pro možnost práce v off-line režimu doporučujeme mít jídla v jídelníčku alespoň dva pracovní dny předem (v off-line databázi tam budou k dispozici i v případě, že se ráno nepodaří připojit k serveru).

Do stálého jídelníčku lze přidat i „virtuální“ položky typu „Jídlo 1“, „Jídlo 2“… v nějakých typicky používaných cenách a v případě takového výpadku (dlouhodobý výpadek, popř. v situaci, kdy jídla nejsou předem v jídelníčku), kdy nebude k dispozici opravdový jídelníček, bude možné klientům markovat jídla alespoň takto „přibližně“.

Včasné spuštění ISKAMu a výdeje stravy na pokladnách

Spuštění pokladen včetně přihlášení a spuštění výdeje stravy doporučujeme provést minimálně hodinu před zahájením výdeje, ideálně ráno co nejdříve, aby došlo k synchronizaci omezení, stavů kont atp. a při případném následném výpadku byly v lokální databázi aktuální údaje. Poté lze vypnout, ale ideální je nechat běžet (synchronizace karet, stavů kont, změny jídelníčků…) - je potřeba zohlednit bezpečnost, tj. aby nezůstala bez dozoru přístupná pokladna s přihlášeným uživatelem.

Pravidelná testování, aneb "Kdo je připraven, není překvapen"

Doporučujeme alespoň na jednom počítači (ideálně na každé typické instalaci) provést jednou za měsíc test off-line startu a off-line prodeje (alespoň jednoho klienta skutečně odbavit off-line). Pro test je vhodné vybrat provoz, kde je více pokladen a dobu, kdy se lze bez potíží bez jedné z pokladen obejít (tj. provoz plně zvládají zbylé pokladny).

Následující popis je pro dialog Výdej stravy, lze však obdobně testovat i s dialogem Výběr stolu. Scénář testu:

  • Na pokladně běží ISKAM i Výdej stravy v on-line režimu (máme tedy aktuální lokální databázi)
  • Zavřeme výdej stravy a ISKAM
  • Vytáhneme z počítače (popř. zásuvky) síťový kabel
  • Spustíme ISKAM a po přihlášení uživatele otevřeme Výdej stravy
  • Nyní by mělo jít běžným způsobem odbavit klienta (poznamenejte si, kdo to je)
  • Po připojení síťového kabelu by se nápis „off-line“ měl po čase změnit na „on-line“ a Výdej stravy by měl jít ukončit bez varování, že probíhá synchronizace.
  • Vypněte ISKAM a spusťte jej znovu - tentokrát on-line, abyste měli k dispozici veškeré funkce ISKAMu.
  • Ověřte si na kontě klienta popř. ve stornorežimu výdeje stravy, že je tam odběr správně zapsaný.

Narazíte-li při testu na potíže, dejte nám, prosím, vědět. Provádíme sice podobná testování také, ale vzhledem k různorodosti HW a konfigurací se může stát, že některou eventualitu nebudeme mít správně ošetřenou.

Nestabilní připojení

Občas se může stát, že vlivem poruchy síťového prvku je spojení nestabilní - to znamená chvíli jde, chvíli nejde. Anebo má příšerně dlouhou latenci. V těchto případech je daleko lepší přímo vytáhnout síťový kabel z PC (píšeme o počítačové síti) a jet přímo v offline režimu, než kdyby ISKAM neustále zkoušel spojení a vyčkával na timeout. Po odeznění problémů se spojením stačí síťový kabel opětovně připojit a ISKAM by měl sesynchronizovat data se serverem - je však důležité, aby byl spuštěn dialog Výdej stravy nebo Obluha účtu, bez těchto dialogů synchronizace neprobíhá.

Podpora ApS Brno

V případě rozsáhlejší havárie infrastruktury či serveru nás neváhejte kontaktovat (a to i telefonicky). Právě od toho jsou zde servisní smlouvy, abychom vám v případě kritických potíží mohli pomoci. Vybavili jsme ISKAM i některými dalšími nástroji, které umožňují některé další funkce, jež by vám v těchto případech mohli pomoci - třeba duplikování terminálů apod. Jejich použití je však vždy potřeba s námi zkonzultovat.

~~DISCUSSION~~