Změna sazeb DPH od 1.5.2020

Scénář

Od 1.5.2020 dochází k přesunu některých produktů ze snížené sazby (15%) do druhé snížené sazby (10%). Co to znamená v ISKAMu.

Postup

Změna sazeb DPH má četné výjimky, takže ke změně nedojde automaticky. Je potřeba s platností od 1.5. změnit nastavení sazeb DPH v dialogu Sazby DPH. Je možné, že pro splnění podmínek zákona budete potřebovat vytvořit nový typ produktu a ten přiřadit jednotlivým produktům (dosud např. platila pro všechny alkoholické nápoje vždy základní sazba DPH, nově bude pro některé způsoby podávání některých typů piv druhá snížená sazba DPH).

Samotné nastavení v dialogu Sazby DPH můžete udělat předem k datu 1.5.2020 (tj. v horní části dialogu vyberete datum 1.5. a pak provedete potřebná nastavení. Pokud budete vytvářet nový typ produktu (popř. nový typ objednávky např. kvůli závozům jídel), tak nezapomeňte nastavit správnou sazbu DPH i před 1.5.2020, aby šlo jídlo prodávat.

Po provedení nastavení doporučujeme otevřít dialog Náhled vypočtených cen, zvolit také datum 1.5.2020 a provést přepočet cen všech jídel na všech provozech. Součástí vypočtených cen je totiž i sazba DPH. Následně je vhodné provést kontrolu, tj. proklikat vybraná jídla a podívat se do sekce Historie (stále v náhledu vypočtených cen), jestli je sazba DPH a cena podle vašich představ.

Prodej jídel s sebou

Jídla s sebou (např. v menu boxu) patří i nadále do snížené, tj. 15% sazby DPH. Toho lze dosáhnout nejsnáze pomocí menu. Nezapomeňte, že pokud samostatně zpoplatňujete obal (menu box, krabici na pizzu), tak tento obal má základní sazbu DPH.

EDIT: od 8.6.2020 je k dispozici také jednodušší metoda, kterou lze využít i pro více kusů daného produktu (např. zákusky s sebou). Umožňuje též zachovat ve zdroji informaci o typu produktu.

Další tipy a triky

~~DISCUSSION~~