Řešení potíží s hardwarem

Pokud nějaká část hardware v ISKAM nefunguje jak má, je vždy nejprve zapotřebí zjistit, kde přesně se problém nachází - zda je to problém uvnitř ISKAMu, v nastavení operačního systému Windows a použitých ovladačích anebo přímo v hardwaru samotném.

Obecný návod na řešení potíží tedy spočívá zhruba v následujících opatřeních:

 1. restartovat zařízení (vypnout, zapnout)
 2. restartovat ISKAM
 3. vypnout ISKAM a vyzkoušet funkčnost v operačním systému
 4. podívat se do Správce zařízení, zda u tohoto zařízení nesvítí výstražný vykřičník, což ukazuje na chybějící ovladač apod.
 5. fyzicky odpojit zařízení ze systému (např. USB kabel apod.)
 6. restartovat PC

čtečky čipových karet

Předně - při fyzickém odpojení čtečky čipových karet je zapotřebí ji zapojit zpět na stejný USB port. Jinak je nutno upravit konfiguraci v Tento terminál.

Nejčastější případy:

 • čtečka nesvítí, nebliká = je mrtvá. Zkontroluje zapojení čtečky do počítače. Odpojte ji a znovu připojte.
 • čtečka bliká, případně pípá, ale nic se neděje. Platí pro všechny různé karty - postupujte dle návodu níže.
 • čtečka nečte některou konkrétní kartu, jiné čte bez problémů. Chyba bude zřejmě mimo čtečku - karta buď není se čtečkou kompatibilní (jsou dvě různé základní frekvence pro čipové karty a odpovídající čtečky, takže vaše čtečka může číst třeba jen určitý druh čipů) anebo je vadná vlastní karta (např. došlo i interferenci, zasažení vysokým napětím, umístěním karty např. na demagnetizující zóny u terminálů v supermarketech apod.).
 • čtečka se chová „nekonzistentně“ - někdy čte bez problémů, jindy vrací nesmysly a to třeba na stejnou kartu. Problém může být v rušení. Není v blízkosti umístěná jiná čtečka, bezdrátový vysílač, bezkontaktní čtečka bankovních karet? Pokud ano, přemístěte čtečku jinam.
 • čtečka čte, ale vrací „nesmysly“. Jinde fungující karty nechce přečíst. Problém může být ve dvou oblastech:
  • v nastavení parametrů čtečky v ISKAMu - vyzkoušejte zapnout/vypnout parametry Převést na hexadecimální či Otočit pořadí
  • v konfiguraci firmware čtečky. Některé pokročilejší čtečky mají vznitřní konfiguraci - viz např. Instalace čtečky PCR340.

Rozlišujeme dva základní typy čteček sériové a meziklávesnicové a podle toho se i liší přístup. Jaký typ čtečky máte poznáte buď z Tento terminál v části Nastavení čtečky. V případě, že čtečku nebyla v ISKAM řádně nakonfigurována, můžete to poznat i v operačním systému Windows následujícím postupem:

 1. klikněte pravým tlačítkem myší na ikonu Windows (vlevo dole)
 2. zvolte Správce zařízení
 3. sériové čtečky najdete v části Porty (COM a LPT), klávesnicové v části Klávesnice. V mém případě mám připojenou sériovou čtečku na portu COM7.
 4. ve správci zařízení snad žádná čtečka nemá přímo označení „čtečka čipových karet“, zpravidla je tam informace o použitém čipu převodu na sériový port (jako v mém případě Prolific), u meziklávesnicových jen informace o HID zařízení. Pokud si nejste jisti, zkuste čtečku fyzicky odpojit - ze Správce zařízení celkem rychle zmizí a po připojení se zase objeví. Hlavně nesmí u těchto zařízení svítit výstražný trojúhelník.
 5. problém ještě může nastat při přechodu na Windows 11 Pokud se ovladače nezaktualizují samy, pak je nutné stáhnout a nainstalovat ručně nejnovější ovladač. V našem případě zde.

meziklávesnicové

jsou obecně jednodušší na detekci vad. Při vypnutém ISKAMu spusťe Notepad (tlačítko start, napište Notepad). Přiložte kartu na čtečku, čtečka by měla bliknout/pípnout a v notepadu by se měly zobrazit nějaké znaky (číslice, ale třeba i české znaky, pokud máte zapnutou českou klávesnici). Zpravidla se jedná o cca 8 znaků. Pokud ano, je čtečka zřejmě v pořádku a problém bude v nastavení ISKAMu.

Pokud se nezobrazí v Notepadu nic, je problém zřejmě buď v připojení k PC nebo čtečce samotné. Každopádně doporučujeme vyzkoušet ruzné druhy a typy karet, abyste vyloučili nekompatibilitu čtečky s kartami či chybu v kartách samotných.

sériová

Sériová čtečka posílá svůj výstup na sériový port, který není tak jednoduše monitorovatelný jako klávesnice. Je zapotřebí si stáhnout a spustit speciální program. Na internetu je jich spousta a zdarma, jeden z možných najdete třeba zde: http://www.compuphase.com/software/termite-3.3.zip. Ukážeme si příklad použití:

 • Rozbalte a spusťte termite.exe
 • V části Settings nastavte správný COM port (jeho číslo najdete ve Správci zařízení - viz výše. Baud rate nastavte na hodnotu 9600.
 • Po stisknutí OK se vracíte do základní obrazovky.
 • Pokud je tam uvedena následující chybová zpráva: „Failed to initialize the port. Please verify the COM port settings.“, znamená to, že buď máte špatně nastavené číslo portu anebo (což je častější), nemáte k tomuto portu přístup. Na rozdíl od meziklávesnicové čtečky si aplikace přístup k COM portu uzamyká a tudíž žádná jiná aplikace nemůže mít ke čtečce současně přístup. V tomto případě je tedy nejčastějším „viníkem“ vlastní spuštěný ISKAM, který si uzamkl přístup ke čtečce. Ukončete proto ISKAM a klikněte na tlačítko Disconnected - click to connect a následně „Clear“. Pokud to nepomohlo, je problém s přístupem k portu a hledejte další aplikace, které by jej mohly blokovat (typicky další spuštěný ISKAM, nějaké aplikace na čipové zámky apod.).
 • Pokud se přístup ke čtečce zdařil, přiložte kartu a na obrazovce terminálu by se mělo objevit číslo čipu, podobně jako v mém případě:
 • Pokud ne, hledejte problém v ovladači čtečky (pravé tlačítko ve Správci zařízení) či čtečce samotné. Chyba však s velkou pravděpodobností nebude v ISKAMu.

Účtenkové tiskárny

Problém s OPOS tiskárnami

Ať už používáte zařízení jakéhokoliv výrobce, tak se vám může hodit umístění souborů s konfigurací OPOS:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb428977(v=winembedded.11).aspx

Windows tiskárny

Windows tiskárny jednoduše otestujete tak, že vytisknete zkušební stránku Windows:

 1. klikněte na tlačítko Start
 2. zadejte Zařízení a tiskárny
 3. pravým tlačítkem na naší účtenkovou tirkárnu, zvolte Vlastnosti tiskárny z menu asi uprostřed
 4. Zvolte Tisk zkušební stránky.

Pokud se tisk nezdařil, je problém mimo ISKAM - špatný ovladač, špatný kabel, tiskárna apod.

Tiskárna netiskne kompletní účet

ISKAM vždy posílá na tiskárnu kompletní účet. Stává se však, že tiskárna je nastavená na tisk pouze do určité velikosti - např. 8cm na šířku a 29,7 cm na délku. Proto je potřeba v ovladači tiskárny nastavit jiný formát. Ukážeme si to na příkladu tiskárny Epson TM-T88IV:

 1. Windows tlačítko - Zařízení a tiskárny
 2. Pravé tlačítko na naši tiskárnu Epson, zvolit vlastnosti tiskárny. Vidím, že mám předvolený Roll paper 80x297mm.
 3. Volím Předvolby a v nich záložku Rozvržení
 4. Ve formátu papíru vybereme Uživatelem definovaný formát papíru
 5. Zvolíme Název formátu papíru - např. Nekonečná role
 6. šířku papíru nedoporučujeme dávat větší než právě oněch 72,2mm
 7. Délku papíru doporučujeme dát na tu největší, kterou ovladač umožňuje - 3276mm. A stikneme Uložit formát papíru a následně i OK
 8. Všechny další dialogy zavřu prostřednictvím tlačítka OK a ISKAM by nyní měl již tisknout všechny účtenky kompletní (pokud tedy tisk nepřesáhne přes 3,2 metrů).

Bluetooth tiskárna

Bluetooth tiskárna přináší možnou komplikaci navíc a tou je vlastní bezdrátové připojení. Nejprve je tedy nutno ověřit, že tiskárna je připojená k Bluetooth a řádně spárována. Zkuste vytisknout Zkušební stránku a pokud se nezdaří, hledeje problém v propojení s Bluetooth - např. není vypnuté Bluetooth na počítači?

Zákaznický displej

Vyjma chyby v nastavení displeje (přepínače - tzv. DIPy) je častým problémem uzamčení přístupu na COM port, podobně jako u sériových čteček. Tedy např. současné spuštění dvou ISKAMů zároveň vede k tomu, že druhý ISKAM nemá přístup k seriovému portu a tedy nemůže na něm nic zobrazovat. Doporučujeme mít v jeden okamžik spuštěn pouze jeden ISKAM.

~~DISCUSSION~~