Posouzení systému NAWI + POS

Na úvod pár zkratek a pojmů:

  • NAWI - pokladní váha
  • POS - pokladní systém, v našem případě ISKAM

Dle platných směrnic EU i ČR není možné hardwarově propojit váhu s POS (ISKAM), aniž by před tím nedošlo k posouzení shody systému NAWI (váha) a následně toto ověření provádět každé dva roky.

V praxi to znamená zhruba následující:

  • výrobce/dovozce na váhu přidá štítek s číslem certifikátu ISKAMu
  • ApS zajistí štítek, který nalepíte na konkrétní PC s ISKAMem, které bude propojené s váhou
  • V termínu dle domluvy přijede technik dodavatele váhy společně s pracovníkem ČMI a otestují, zda je propojení v pořádku. Výsledkem bude zřejmě nějaký protokol, ale hlavně přelepení štítku neodstranitelnou samolepkou ČMI. Celá tato akce bude stát nemalé peníze (cca 5 tisíc) a musí se každé dva roky opakovat. Je vhodné toto spojit s vlastním ověřením NAWI (váhy) z čistě metrologického hlediska).

Důležité: pro usnadnění obsluhy je vhodné nastavit váhu do režimu, při kterém dochází k automatickému nulování táry po ukončení vážení. To lze v případě výrobce CAS zajistit pouze autorizovaným servisním úkonem. Pokud si budete přát dodat váhu prostřednictvím ApS Brno, pak Vám váhu necháme u výhradního dovozce nastavit. Stávající váhy lze dodatečně nastavit v autorizovaném servisu. Bez tohoto nastavení je možné váhu používat, ovšem pokud budete používat různé táry, je toto nastavení pro obsluhu nepohodlné (bude muset po každém vážení táru ručně nulovat).

Stávající váhy a certifikace: stávající váhy lze ověřit na propojení s ISKAMem stejně jako ty nové. Jedinou podmínkou ovšem je, aby jejich osvědčení bylo platné i v době ověřování napojení na POS. V případě vah CAS to bohužel není vždy možné. Původně totiž byly do ČR dodávány s anglickou homologací a jelikož tehdy byla Anglie součástí EU, mohou se tyto váhy bez problémů legálně používat i nyní. Avšak není možné je nyní prvotně ověřit pro napojení na POS, neboť v tuto chvíli Anglie již není součástí EU. Současně není možné získat pro tuto váhu aktuální ověření, byť je to ten samý hardware. Pokud Vám to přijde absurdní, tak nejste sami.

Váha versus konkrétní PC : při ověřování se kontroluje funkčnost konkrétního software (ISKAM) na konkrétním PC s konkrétní váhou. Bohužel není možné vyměnit jakoukoli komponentu této sestavy, aniž by došlo k zneplatnění ověření. Na obě zařízení - PC i váhu jsou lepeny štítky a platí jen tato konkrétní unikátní kombinace. Při selhání např. disku v PC tak bohužel může dojít k tomu, že propojení nadále nebude certifikováno a pokud ihned nezažádáte o nové ověření, vystavujete se postihu ze strany dohledových orgánů.

Dokumenty a podklady

Podpora ISKAM

ApS je plně připravena Vám poskytnout plnou podporu před vlastním ověřením a v jeho průběhu. Jsme připraveni Vám zprostředkovat koupi nové váhy včetně jejího patřičného nastavení, jakož i vlastní ověření.

Certifikace ISKAMu pro NAWI byla velice nákladná a proto musíme pro každou váhu při prvotním napojení na ISKAM účtovat poplatek. Tento poplatek je jednorázový za každou váhu.

~~DISCUSSION~~