Novela zákona o DPH 80/2019 Sb.

Scénář

Jaké jsou důsledky novely 80/2019 Sb. zákona o DPH (235/2014 Sb.) pro ISKAM.

Postup

Dne 12.3.2019 podepsal prezident ČR novelu zákona o DPH s platností od 27.3. a účinností od 1.4.2019. Novela obsahuje více než 200 změn zákona o DPH, ale pokud je nám známo, tak přímo na chod ISKAMu má vliv jediná. § 37 zákona č. 235/2004 Sb. mění způsob výpočtu DPH shora - místo dříve povinného použití koeficientů je nově použito přímé dělení. Podle Čl. 6 bod 3. zákona č. 80/2019 Sb. je možné po dobu půl roku používat ještě původní postup výpočtu (viz též DPH).

O co vlastně jde se pokusím popsat na příkladu. Pokud poskytnete ubytování za 2000 Kč (včetně DPH) v sazbě 15%, tak podle dosud platného způsobu výpočtu se DPH vypočetla jako 2000 krát koeficient, který byl 15/115 = 0,1304 (povinně zaokrouhleno na 4 desetinná místa). Výsledné DPH tedy bylo 260,80 Kč.

Nový výpočet požaduje spočítat základ jako podíl celkové částky a čísla 1,15, tj. 2000/1,15=1739,13, daň je pak rozdíl mezi celkovou částkou a tímto základem, tedy 2000-1739,13 = 260,87.

Zapracovat takovou změnu do ISKAMu není samo o sobě příliš složité, DPH i základ DPH se vždy počítá funkcí na SQL serveru, kterou lze snadno předefinovat, potíž je v tom, že ISKAM si vypočtený základ a DPH neukládá a pochopitelně očekáváte, že pokud si zobrazíte např. doklad z roku 2018, tak uvidíte v rekapitulaci DPH stejná čísla, jako v době původního vystavení dokladu, to i při přegenerování dokladu.

Z tohoto důvodu pracujeme na úpravě všech přehledů a všech související nastavení a datum přechodu na nový způsob výpočtu jsme se rozhodli stanovit až na 1.7.2019. Tím současně nevznikne problém těm z vás, kteří máte ve zveřejněných cenících ubytování studentů uvedenu cenu bez DPH. Případné změny ceníků v ISKAMu pak, prosím, provádějte k 30.6.2019.

Další tipy a triky

Většina rozdílů, s jejichž řešením se na nás obracíte, má odlišnou příčinu - obvykle nastává nepochopení v tom, že na fakturu nebo v do předpisu se dostává součet za mnoho položek jako jediná částka. ISKAM však počítá základ DPH a DPH pro každou jednotlivou službu/výrobek, protože každý se obvykle prodá jiné osobě, má tedy svůj doklad a musíme zajistit, že celkový součet bude odpovídat součtu dokladů.

Takže pokud např. prodáte 100 gulášů po 70 Kč za jeden (v 15% sazbě), tak bude cena za jednotku bez DPH 60,87 Kč (v tomto případě dle původního i nového výpočtu) a za sto gulášů tak bude ISKAM uvádět základ 6.087 Kč. Váš účetní systém bude počítat základ ze 7.000 Kč a vyjde mu 6.086,96 Kč. Údaj poskytnutý ISKAMem je však správně.

Diskuze

Sheree, 2023/02/24 08:31

Hi Guys, Only if you really think about download steam desktop authenticator?!

We have more detailed information about download steam authenticator Please visit our site about download steam desktop authenticator or please click https://steamauthenticator.net for Sign up for a free consultation now!

Our site have tag's: Steam desktop authenticator, download steam desktop authenticator, steam desktop authenticator

And some other and guaranteed information. Thanks for your attention. Have a good day. Thanks

download steam desktop authenticator, 2023/02/24 08:31

Hi Guys, Only if you really think about download steam desktop authenticator?!

We have more detailed information about download steam authenticator Please visit our site about download steam desktop authenticator or please click https://steamauthenticator.net for Sign up for a free consultation now!

Our site have tag's: Steam desktop authenticator, download steam desktop authenticator, steam desktop authenticator

And some other and guaranteed information. Thanks for your attention. Have a good day. Thanks

Denice, 2023/02/25 00:00

Hello Guys, Only if you really think about download steam desktop authenticator?!

We have more detailed information about download steam desktop authenticator Please visit our site about download steam desktop authenticator or please click https://steamauthenticator.ru for Sign up for a free consultation now!

Our site have tag's: Steam desktop authenticator, download steam authenticator, download steam desktop authenticator

And some other and guaranteed information. Thanks for your attention. Have a good day. Thanks

download steam desktop authenticator, 2023/02/25 00:00

Hello Guys, Only if you really think about download steam desktop authenticator?!

We have more detailed information about download steam desktop authenticator Please visit our site about download steam desktop authenticator or please click https://steamauthenticator.ru for Sign up for a free consultation now!

Our site have tag's: Steam desktop authenticator, download steam authenticator, download steam desktop authenticator

And some other and guaranteed information. Thanks for your attention. Have a good day. Thanks

Samira, 2023/02/26 15:35

Good Day Guys, Only if you really think about yahoo cryptocurrency?!

We have more detailed information about crypto currency laws You can never consider yourself well versed on the matter of cryptocurrency collapse until you read this article. We dare you to counter attack this statement.

Please visit our site about disadvantages of cryptocurrency or please click https://markmeets.com/finance/is-crypto-salvageable-yes-and-here-are-two-concrete-examples-why/ for Sign up for a free consultation now!

visit our internet portal about cryptocurrency predictions 2022 or please click https://markmeets.com/finance/is-crypto-salvageable-yes-and-here-are-two-concrete-examples-why/

Our objective of this article on cryptocurrency charts was to arouse your interest in it. Bring back the acquired knowledge of cryptocurrency on the rise, and compare it with what we have printed here. Our objective of this article on cryptocurrency charts was to arouse your interest in it. Bring back the acquired knowledge of cryptocurrency on the rise, and compare it with what we have printed here.

Our site have tag's: Cryptocurrency wash sale rules, cryptocurrency watch, Crypto currency regulation are interesting to read about. This is what prompted us to write an article on reporting crypto currency on taxes for you to read., This informative piece of writing on top 9 cryptocurrency will prove to be very beneficial to its reader in the long run. Join in with this group of readers.

And some other and guaranteed information. Thanks for your attention. Have a good day. Thanks

crypto currency laws, 2023/02/26 15:35

Good Day Guys, Only if you really think about yahoo cryptocurrency?!

We have more detailed information about crypto currency laws You can never consider yourself well versed on the matter of cryptocurrency collapse until you read this article. We dare you to counter attack this statement.

Please visit our site about disadvantages of cryptocurrency or please click https://markmeets.com/finance/is-crypto-salvageable-yes-and-here-are-two-concrete-examples-why/ for Sign up for a free consultation now!

visit our internet portal about cryptocurrency predictions 2022 or please click https://markmeets.com/finance/is-crypto-salvageable-yes-and-here-are-two-concrete-examples-why/

Our objective of this article on cryptocurrency charts was to arouse your interest in it. Bring back the acquired knowledge of cryptocurrency on the rise, and compare it with what we have printed here. Our objective of this article on cryptocurrency charts was to arouse your interest in it. Bring back the acquired knowledge of cryptocurrency on the rise, and compare it with what we have printed here.

Our site have tag's: Cryptocurrency wash sale rules, cryptocurrency watch, Crypto currency regulation are interesting to read about. This is what prompted us to write an article on reporting crypto currency on taxes for you to read., This informative piece of writing on top 9 cryptocurrency will prove to be very beneficial to its reader in the long run. Join in with this group of readers.

And some other and guaranteed information. Thanks for your attention. Have a good day. Thanks

Loren, 2023/03/06 04:31

Hi Guys, Only if you really think about steam authenticator?!

We have more detailed information about скачать steam desktop authenticator Please visit our website about download steam authenticator or please click https://steamdesktopauthenticator.org/ for Sign up for a free consultation now!

Our site have tag's: скачать steam authenticator, download steam desktop authenticator, steam authenticator

And some other and guaranteed information. Thanks for your attention. Have a good day. Thanks

download steam authenticator, 2023/03/06 04:31

Hi Guys, Only if you really think about steam authenticator?!

We have more detailed information about скачать steam desktop authenticator Please visit our website about download steam authenticator or please click https://steamdesktopauthenticator.org/ for Sign up for a free consultation now!

Our site have tag's: скачать steam authenticator, download steam desktop authenticator, steam authenticator

And some other and guaranteed information. Thanks for your attention. Have a good day. Thanks

Vložte svůj komentář. Používání wiki syntaxe povoleno: