Novela zákona o DPH 80/2019 Sb.

Scénář

Jaké jsou důsledky novely 80/2019 Sb. zákona o DPH (235/2014 Sb.) pro ISKAM.

Postup

Dne 12.3.2019 podepsal prezident ČR novelu zákona o DPH s platností od 27.3. a účinností od 1.4.2019. Novela obsahuje více než 200 změn zákona o DPH, ale pokud je nám známo, tak přímo na chod ISKAMu má vliv jediná. § 37 zákona č. 235/2004 Sb. mění způsob výpočtu DPH shora - místo dříve povinného použití koeficientů je nově použito přímé dělení. Podle Čl. 6 bod 3. zákona č. 80/2019 Sb. je možné po dobu půl roku používat ještě původní postup výpočtu (viz též DPH).

O co vlastně jde se pokusím popsat na příkladu. Pokud poskytnete ubytování za 2000 Kč (včetně DPH) v sazbě 15%, tak podle dosud platného způsobu výpočtu se DPH vypočetla jako 2000 krát koeficient, který byl 15/115 = 0,1304 (povinně zaokrouhleno na 4 desetinná místa). Výsledné DPH tedy bylo 260,80 Kč.

Nový výpočet požaduje spočítat základ jako podíl celkové částky a čísla 1,15, tj. 2000/1,15=1739,13, daň je pak rozdíl mezi celkovou částkou a tímto základem, tedy 2000-1739,13 = 260,87.

Zapracovat takovou změnu do ISKAMu není samo o sobě příliš složité, DPH i základ DPH se vždy počítá funkcí na SQL serveru, kterou lze snadno předefinovat, potíž je v tom, že ISKAM si vypočtený základ a DPH neukládá a pochopitelně očekáváte, že pokud si zobrazíte např. doklad z roku 2018, tak uvidíte v rekapitulaci DPH stejná čísla, jako v době původního vystavení dokladu, to i při přegenerování dokladu.

Z tohoto důvodu pracujeme na úpravě všech přehledů a všech související nastavení a datum přechodu na nový způsob výpočtu jsme se rozhodli stanovit až na 1.7.2019. Tím současně nevznikne problém těm z vás, kteří máte ve zveřejněných cenících ubytování studentů uvedenu cenu bez DPH. Případné změny ceníků v ISKAMu pak, prosím, provádějte k 30.6.2019.

Další tipy a triky

Většina rozdílů, s jejichž řešením se na nás obracíte, má odlišnou příčinu - obvykle nastává nepochopení v tom, že na fakturu nebo v do předpisu se dostává součet za mnoho položek jako jediná částka. ISKAM však počítá základ DPH a DPH pro každou jednotlivou službu/výrobek, protože každý se obvykle prodá jiné osobě, má tedy svůj doklad a musíme zajistit, že celkový součet bude odpovídat součtu dokladů.

Takže pokud např. prodáte 100 gulášů po 70 Kč za jeden (v 15% sazbě), tak bude cena za jednotku bez DPH 60,87 Kč (v tomto případě dle původního i nového výpočtu) a za sto gulášů tak bude ISKAM uvádět základ 6.087 Kč. Váš účetní systém bude počítat základ ze 7.000 Kč a vyjde mu 6.086,96 Kč. Údaj poskytnutý ISKAMem je však správně.

~~DISCUSSION~~