Testovací provoz

Scénář

Jak funguje testovací provoz při přechodu z ISKaM 2006 na ISKAM4.

Postup

V dohodnutých pravidelných intervalech dochází k překlopení dat z ISKaM 2006 do ISKAM4. Překlopení se provádí z testovací verze ISKaM 2006, aby ostrý provoz nebyl žádným způsobem narušen. V době provádění skriptu však není dostupná testovací databáze ISKaM 2006 (samotný přenos trvá v závislosti na velikosti databáze a výkonu serveru (rychlosti disků) cca 3 až 30 minut).

Po tomto překlopení je většina dat v ISKAM4 shodná s daty v ISKaM 2006 a všechno, co jste v ISKAM4 před tím udělali v rámci testovacího provozu, je ztraceno. Výjimku tvoří nastavení všech parametrů a po dohodě lze zajistit zachování ceníků ubytování i stravování. Rovněž zůstává zachováno nastavení oprávnění uživatelů.

Samotné loginy se však přenášejí, tj. do ISKAM4 mají přístup pouze uživatelé s přístupem do ISKaM 2006 a to se stejným loginem a heslem. Uživatelé jsou ve stejných skupinách jako v ISKaM 2006. Přístup do ISKAM4 je omezen jen na terminály (počítače), které jsou definovány v ISKaM 2006 - u případně nových terminálů je po překlopení nutné provést zařazení do struktury organizace. I vlastnosti terminálů se přenášejí z ISKaM 2006.

V testovacím provozu jsou jinak k dispozici všechny funkce ISKAM4 - dávejte tedy pozor např. při použití hromadné korespondence, protože případně odeslané e-maily dorazí k adresátům a sdělení by tak pro ně mohlo být matoucí! Totéž platí pro exporty do bank a účetnictví, kdy systém „na druhé straně“ nebude mít tušení, že jen testujete a je tak potřeba postupovat obezřetně.

V závislosti na dohodě obvykle neběží v době testovacího provozu jobworker nového ISKAMu, protože by bránil překlopení dat (používal by databáze, které potřebujeme vymazat - v době překlopení nesmí běžet žádný terminál nového ISKAM4). Díky tomu se v době testovacího provozu nemusí automaticky provádět všechny činnosti, které se v ostrém provozu samozřejmě provádět budou (importy klientů, úhrady splatných pohledávek, atp.). Naplánované úlohy však je možné otestovat jejich ručním spuštěním.

V některých případech jsou v ISKAM4 nové funkce, které nemají v ISKaM 2006 obdobu a data tak není možné vyplnit při přenosu, přesto není možné jejich zachování při provádění překlápěcího skriptu. Díky tomu může některé nastavení u položek katalogů po přenosu dat chybět, jde však ve všech případech o méně závažné věci, které se finálně vyplní při ostrém přechodu do nového ISKAM 4.

~~DISCUSSION~~