Migrace databázového serveru

Scénář

Chceme/potřebuje přejít na novou instalaci databázového serveru.

Postup

 • Pokud bude mít nový server nakonec jiný DNS název, než starý, tak definovat trvalý alias pro SQL server ISKAMu, který půjde během migrace změnit. ApS Brno na požádání tento název nastaví do ISKAMu, čímž dojde při prvním spuštění ISKAMu na každém terminálu k zápisu nového „názvu“ do INI souborů ISKAMu. To je dobré udělat s dostatečným předstihem před samotnou migrací.
 • Nainstalovat nový server i SQL server
 • Přenést databázové loginy ze starého na nový SQL server (např. takto)
 • Vytvořit potřebné přilinkované servery

Testovací přenos:

 • Udělat back-up databází na původním serveru
 • Zkopírovat zálohy na nový server
 • Udělat restore z těchto záloh
 • Otestovat funkčnost (např. pomocí HOSTS si přesměrovat svůj ISKAM na nový server, ačkoliv všichni stále pracují na původním serveru)
 • Na novém serveru vytvořit potřebné joby pro přenos do testovací, případné zálohy, přenosy dat (pozor na to, že zatím stále pracujeme v testovacím režimu, tak aby nedošlo omylem např. k exportu dat)
 • Pokud běží jobworker na původním serveru, tak jej nainstalovat na nový a vyzkoušet, avšak zatím vypnout.
 • Na novém serveru odstavit (aby se tam nikdo omylem zatím nepřihlásil).

Finální přenos

 • Provést odstavení ISKAMu, což zajistí bezpečné ukončení všech terminálů a nedovolí práci klientům na webovém rozhraní ISKAMu (např. objednávání jídel…)
 • Uplně ukončíme činnost jobworkera na starém serveru.
 • Udělat zálohu všech databází
 • Překopírování záloh na nový server
 • Na původním serveru dát databáze do readonly režimu
 • Obnova ze záloh na novém serveru
 • Změna DNS aliasu
 • Ukončení odstávky (na původním serveru tak ISKAM zůstává formálně odstavený)
 • Spuštění jobworkera (service)

Další tipy a triky

~~DISCUSSION~~