Automatické váhy

ISKAM umí komunikovat prostřednictvím seriového portu s pokladními váhami. Toto propojení dosud není certifikováno, proto je její použití pouze na riziko provozovatele a ApS Brno s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost v případě pokuty ze strany státních orgánů (např. CMI - Českého metrologického institutu).

Scénář

Potřebujeme v ISKAMu zprovoznit pokladní váhu. ISKAM prozatím podporuje váhy, které komunikují prostřednictvím stejného protokolu jako „CAS ER PLUS“ a „ACLAS PS1X“.

Postup

  1. Nejprve nastavíme pokladní váhu dle manuálu výrobce. Některé váhy totiž umožňují zvolit komunikační protokol, kterým budou posílat měřená data do ISKAMu. To je případ např. váhy CAS ER PLUS, u které je zapotřebí u nové váhy zvolit komunikační protokol. Konkrétně u této váhy při vypnuté váze podržíme tlačítko >0< a současně stiskneme tlačítko pro zapnutí váhy. Tlačítkem >0< procházíme jednotlivé volby, dokud se neobjeví ECr, následně změňte pomocí tlačítka >T< hodnotu parametru na 6 (protokol CAS AP, SAMSUNG ER-670). Více informací naleznete v manuálu k váze.
  2. spustíme váhu a ve Windows ve správci zařízení zjistíme, na kterém COM portu komunikuje (pravé tlačítko myši vpravo dole na ikonu Windows, následně Správce zařízení
  3. nyní v ISKAMu tuto váhu nastavíme v Tento terminál - v sekci Váha:
  4. poslední řádek v nastavení slouží pro test komunikace s váhou a ukazuje konkrétní hmotnost, kterou váha posílá. Při nastavování je tak vhodné položit na váhu libovolný předmět.

Další tipy a triky

~~DISCUSSION~~