Postup implementace

Scénář

Jak probíhá implementace ISKAMu u nového zákazníka

Postup

Na této stránce se pokusíme uvést pouze v bodech osnovu, která shrnuje, co všechno je potřebné udělat pro zprovoznění nové instalace ISKAMu. Má jít o přehledný a stručný kontrolní seznam věcí, na které je potřeba nezapomenout, aby ISKAM fungoval správně a úplně. Seznam neobsahuje běžná provozní nastavení, která je potřeba dělat v podstatě neustále, jako je definice jídelníčků atp. V závorce je uvedeno, kdo příslušnou činnost převážně dělá (Z=zákazník, A=ApS). Samozřejmě u všech bodů platí, že potřeba součinnost druhé strany.

Vždy

 1. Instalace serveru, SQL serveru, webserveru (Z)
 2. Instalace databázové části ISKAMu (A)
 3. Základní nastavení instalace (A)
 4. Školení (A)
 5. Napojení na softwarové okolí (A v těsné spoluprácí se Z)
  1. Import dat klientů
  2. Import dat karet
  3. Import firem
  4. Exporty do účetnictví
  5. Export do mzdové agendy
  6. Načítání bankovních souborů
 6. Vyplnění všech relevatních údajů v dialozích, které obsahují slovo „parametr“ (Z)
 7. Vytvoření uživatelských účtů (Z)
 8. Nastavení oprávnění v dialogu Správa/Oprávnění a Správa/Oprávnění k provozům (Z)
 9. Nastavení práv k přehledům v dialogu Přehledy/Přiřazení přehledů (Z)
 10. Nastavení ekonomických atributů (Z)
  1. Definice zdrojů v dialogu Správa/Zdroje (Z)
  2. Definice čísel provozů v dialogu Správa/Struktura organizace (kolonka Provoz) (Z)
  3. Nastavení číselných hodnot sazeb DPH v dialogu Správa/Hodnoty sazeb DPH (Z)
  4. Definice vzhledu dokladů a číselných řad dokladů v dialogu Správa/Editor šablon dokladů (Z)

Ubytování

 1. Definice typů pokojů (Z, popř. import A)
 2. Definice cenových skupin (Z, popř. import A) (Změna v katalogu pokojů)
 3. Definice kapacit (Z, popř. import A)
 4. Definice pokojů (Z, popř. import A)
 5. Definice typů osob (Z)
 6. Definice typů služeb (Z)
 7. V případě potřeby vyplnění ostatních dialogů v nabídce Ubytování/Katalogy (Z)
 8. Vyplnění ceníků ubytování (Z)
 9. Vyplnění ceníků služeb (Z)
 10. Vyplnění zdrojů služeb (Z)
 11. Nastavení dialogu Ubytování/Kdo smí kam (Z)

Stravování

 1. Definice typů produktů v dialogu Stravování/Typy produktů (Z)
 2. Vytvoření produktů v dialogu Stravování/Strom produktů (Z, popř. import A)
 3. Definice všech katalogů v nabídce Stravování/Katalogy stravování (Z)
 4. Nastavení sazeb DPH a zdrojů v dialozích Stravování/Sazby DPH a Zdroje stravování (Z)
 5. Přiřazení vzorců k ceníkům v dialogu Stravování/Vzorce k ceníkům (Z)
 6. Definice záložek dotykového displeje Stravování/Záložky dotykového displeje (Z)
 7. Popř. definice zaměstnanců na provozech (Z)

~~DISCUSSION~~