Instalace bankovního platebního terminálu

Scénář

Chci zajistit on-line komunikaci mezi terminálem ISKAMu (dále jen ISKAMem) a platebním terminálem pro platby platebními kartami (dále jen „bankovní terminál“).

Postup

Při malé frekvenci plateb a pečlivé obsluze je možné se bez tohoto propojení obejít. ISKAM umožňuje evidovat provedení platby i bez přímé vazby na platební terminál. Platby kartou jsou umožněny jen v případě, že ve vlastnostech terminálu ISKAMu je nastaveno, že má připojen platební terminál (ve smyslu, že terminál je k dispozici a lze na něm provádět platby, i když připojení k počítači není žádné).

Pokud však provádíte platebních transakcí více a chcete eliminovat chyby obsluhy a zrychlit odbavení platební kartou, tak oceníte možnost přímého propojení s platebním terminálem.

Pokud se pro toto propojení rozhodnete, je potřeba počítat s tím, že banka, resp. některá z jejich servisních organizací, může za implementaci této služby požadovat úhradu. Rovněž ApS Brno dodává tuto funkci do ISKAMu za podíl na nákladech na certifikaci a tato částka byla stanovena na 8000 Kč (bez ohledu na počet terminálů, kde tuto funkci využijete). Pro aplikaci této funkce je tedy nutné kontaktovat jak nás, tak Vaši banku.

Tuto funkcionalitu nabízí ISKAM jen pro některé banky:

 1. Ve spolupráci s terminály od firmy SoNeT - tato firma spolupracuje jen s některými bankami (KB, Raiffeisen, Unicredit), proto tato je tato funkce podmíněna tím, že používáte některou z podporovaných bank. ISKAM prošel certifikací této firmy, zde je akceptační protokol pro obslužené terminály a zde pro bezobslužné terminály a je tedy schválen pro tento druh integrace s následujícími terminály:
  1. Obslužné:
   1. iCT220 (UCB CZ+SK, KB, PABK, VUB)
   2. iPP320 (UCB)
  2. Bezobslužné:
   1. iUP250; iUR250; iUC150B (UCB CZ+SK, REVO, KB, PABK, VUB)
   2. iUC180B (UCB CZ+SK, REVO, KB, PABK, VUB)
   3. iPP320 (UCB CZ+SK, REVO, KB, PABK, VUB)
 2. Terminály od společnosti Global Payments Europe pro Českou spořitelnu a Komerční banku - propojení přes TCP/IP. Zde je certifikát. Tento komunikační protokol používají i terminály Worldline, které nově distribuuje Komerční banka pod značkou KB SmartPay.
 3. Terminály od společnosti BANIT při propojení přes TCP/IP - ČSOB.

Postup zprovoznění propojení s ISKAMem

Postup se liší podle použitého terminálu:

Pro řešení problémů s komunikací s bankovním terminálem ISKAM pořizuje log komunikace lokálně na disk, konkrétně do složky Data v podadresáři ISKAMu. Log se jmenuje podle použité komunikační metody a dále obsahuje datum. Takže třeba log pro komunikaci s terminálem GPE ze dne 1.února 2018 má název GPE20180201.log. Jde o textový soubor, který je celkem normálně „lidsky čitelný“. Výjimku tvoří komunikace s terminály SoNeT, kde ISKAM komunikuje prostřednictvím knihovny hcterm.DLL a tato knihovna si dělá obdobné logy přímo v adresáři s ISKAMem.

Při potížích s navázáním spojení by mělo být možné provést z počítače s ISKAMem PING na adresu platebního terminálu (nevím, jestli to jde v konfiguraci terminálu zakázat, ale zatím jsem se s tím nesetkal, tj. na PING odpovídá) a dále telnet (pokud si jej tam doinstalujete) na danou adresu a port, tj. např. „telnet 192.168.80.93 2050“ (pozor, u telnetu není dvojtečka, ale jen mezera) by mělo vést k navázání spojení. Dokud toto neprojde, tak komunikace s ISKAMem nemůže být úspěšná.

Základní test

Po správné instalaci můžete provést základní test: u libovolného klienta v ISKAMu (nejlépe u sebe :-)) zkusíte zahájit platbu kartou, pak kartu nenačtete a operaci zrušíte tlačítkem přímo na terminálu, takže se nic nestane, ale budete vědět, že komunikace funguje. Pochopitelně můžete provést i kompletní test - nabijete si třeba na své konto 1 Kč ze své soukromé karty.

Možné potíže a jejich řešení

Proces komunikace probíhá tak, že ISKAM předá na bankovní terminál požadavek na provedení platby/vratky. Dále se musí obsluha řídit pokyny na displeji bankovního terminálu. Po úplném dokončení transakce bankovní terminál pošle terminálu ISKAMu výsledek transakce. V případě chyby se objeví na obrazovce ISKAMu oznámení o chybě včetně důvodu, který terminál uvedl (stejný text se zobrazuje i na displeji platebního terminálu) a platba se neprovede.

Pokud by v průběhu transakce došlo k poruše spojení mezi platebním terminálem a terminálem ISKAMu, objeví se na obrazovce ISKAMu upozornění a dotaz, zda byla transakce dokončena úspěšně. V takovém případě je potřeba, aby obsluha podle výsledku operace na platebním terminálu správně rozhodla, zda platba byla nebo nebyla provedena.

Někdy se stane, že obsluha v takovém případě udělá chybu a potvrdí platbu, která neproběhla popř. zamítne platbu, která proběhla. V takovém případě lze opravu (tj. vložení záporné platby kartou jako opravu chybně potvrzené platby, popř. zadání provedené platby, která proběhla) udělat tak, že se ve vlastnostech terminálu přepne „ruční“ komunikace s platebním terminálem, zadá se opravná platba kartou a zase se propojení přepne na správnou hodnotu.

Údaje pro žádost KB

~~DISCUSSION~~