Použití čteček čárových kódů

Úvod

ISKAM4 komunikuje s čtečkami čárových kódu, které se chovají jako klávesnice. Čárové kódy je možné přiřadit produktům a ve výdeji stravy zadávat položky načtením čárového kódů.

Instalace čtečky Motorola LI2208

Pro použití čtečku je potřebné připojit čtečku čárového kódu k portu USB. Po instalaci ovladače zařízení (pomocí Windows update - automaticky) načteme čárové kódy pro nastavení defaultních nastavení - Standard HID. Čtečka by se měla chovat jako další klávesnice. Pro použití v ISKAMu načteme ještě čárový kód pro ukončení načteného řetězce Enterem. Čárové kódy pro nastavení najdete zde: li2208-prg.pdf

Nastavení čtečky v ISKAMu

V nastavení terminálu zatrhneme možnost Povolit čtení a posléze na to vybere handler čtečky z nabídky.

~~DISCUSSION~~