Dopady opatření proti šíření nemoci COVID-19

Scénář

Z důvodu přerušení výuky mnoho studentů dočasně nevyužívá svůj pokoj a po dobu trvání těchto opatření nechceme těmto klientům účtovat cenu za ubytování.

Postup

Protože u většiny klientů neproběhlo řádné odhlášení a toto odhlášení není navíc úplně žádoucí vzhledem k tomu, že se stále očekává, že výuka bude ještě v jarním semestru pokračovat, tak při vyúčtování klientům vzniká běžná pohledávka za ubytování. Současně ale platí, že ne všichni klienti koleje opustili, řada jich nadále bydlí, např. z pracovních důvodů, nebo jde o cizince, kteří fakticky nemají jak odcestovat.

Vzhledem k výše uvedenému nelze situaci řešit úpravou ceníku (nastavením nulové ceny za ubytování v nějakém období). Doporučujeme řešit tuto situaci tím, že k ubytování vložíte službu (nejednorázovou) se zápornou cenou ve výši denního kolejného. Díky tomu bude po dobu trvání této služby fakticky cena nulová.

Na níže uvedeném příkladu je služba vložena od 23.3. prozatím do konce ubytování. Předpokládá se, že při ukončení karantény tyto služby hromadně zkrátíme (s tím vám pomůžeme), popř. ji lze zkrátit i ručně, pokud klient přijede dříve.

Definice typu služby je tato (vytvořil jsem službě vlastní zdroj, což umožní snadno vyčíslit celkovou slevu a tedy i vzniklou škodu pro případ řešení následných kompenzací):

A ukázka položek výsledného daňového dokladu za březen:

Aktualizace 26.3.2020: Byla vytvořena úpravu definice typu služby, aby bylo možné zadat, že cena je nějakým násobkem ceny ubytování. Díky tomu nebude nutné u každé služby zadávat cenu ručně podle ceny příslušného ubytování, popř. půjde snadno vytvořit i slevu v libovolné výši (např. zadáním, že cena služby bude -0.2 násobkem ceny ubytování dosáhnete 20% slevy).

Další tipy a triky

~~DISCUSSION~~