Instalace klientské aplikace

Na této stránce naleznete vše potřebné pro instalaci klienta ISKAM4 na pracovní stanici.

Scénář

Potřebuji nainstalovat klientskou aplikaci na počítač.

Postup

ISKAM vyžaduje pro svůj běh OS Windows v libovolné verzi aktuálně podporované firmou Microsoft (Windows XP tedy nejsou podporovány a ISKAM na nich nemusí fungovat vůbec nebo správně.) Pokud na stanicích kontrolujete podpisy kódu, tak my od května 2023 podepisujeme EXE a DLL soubory ISKAMu pomocí certifikátu, který je vystaven prostřednictvím interní certifikační autority ApS Brno. Kořenový certifikát certifikační autority si můžete nahrát mezi důvěryhodné kořenové certifikační autority.

Základní instalace ISKAMu

Instalaci provedete instalátorem z https://www.aps-brno.cz/is/ISKAM4/ISKAM4.msi.

Instalace pokladny v restauraci nebo menze

Pro provoz výdeje stravy nebo restauračního provozu je potřebné doinstalovat podporu lokální databáze, která je popsána níže na této stráńce

První spuštění

Při prvním spuštění je potřeba zadat název serveru a název systémové databáze (popř. lze zkopírovat INI soubor z jiného počítače). Uživatelský účet, který bude ISKAM spouštět, musí mít plná práva k adresáři, ve kterém je ISKAM nainstalován. Po prvním přihlášení z daného terminálu je potřeba terminál zařadit do Struktury organizace - bez tohoto kroku nebude mít uživatel povoleny žádné dialogy. Nejsnazší způsob pro zařazení terminálu je, když se na terminálu přihlásí uživatel s oprávněním Jádro/Nastavení/Struktura organizace a ISKAM se po přihlášení zeptá, kam chcete terminál zařadit.

Instalace specifického hardware

K některým terminálům ISKaMu je připojen specifický hardware, který vyžaduje své ovladače a svá nastavení. Pokud tedy takový HW používáte, nezapomeňte nainstalovat vše potřebné pro jeho funkčnost.

Bližší informace o dalším specifickém HW najdete u popisu nastavení terminálu.

Scénář

Instalace ISKAM pro výdej stravy nebo restaurační provoz.

Postup

Nejprve je potřeba provést základní instalaci ISKAM a poté doinstalovat jednak .NET Framework 4.03 Client Profile (to by měl doinstalovat instalátor) a také SQL Server v edici LocalDB a SQL Native Client 11. Po instalaci obou komponent je vhodné provést restart počítače, ačkoliv instalátory si o něj většinou neříkají.

SQL Server 2017 LocalDB

SQL Server 2017 je databázový server od společnosti Microsoft a ISKAM4 jej využívá pro ukládání off-line dat na pracovní stanici. Microsoft pro tyto účely speciálně vyvinul edici nazvanou LocalDB, která poskytuje plnou podporu jazyka SQL, ale přitom takto nainstalovaný SQL server není přístupný z jiného počítače a není tak náchylný k napadení, jako byla edice Express používaná v předchozích verzích SQL serveru ke stejnému účelu. Instalátor je k dispozici zdarma na https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=853017 - vyberte Download Media, zatrhněte LocalDB a zvolte Download. Stažený soubor pak stačí spustit a nainstalovat tak SQL Server 2017 LocalDB.

Pozn.: ISKAMu nezáleží na konkrétní verzi SQL Server LocalDB, lze použít jakoukoliv. Verze 2019 však má známý bug (stav k 28.1.2021) v instalátoru a samostatná instalaci LocalDB selže. Je nutné nainstalovat celý Express + LocalDB a pak Express odinstalovat, což je dost proti smyslu existence LocalDB. Proto doporučujeme použít verzi 2017.

MS OLE DB Driver

Při použití novější verze LocalDB, než 2017 (může být na počítači např. kvůli jinému používanému SW), je nutné před prvním spuštěním ISKAMu se zapnutým parametrem LocalDB provést instalaci MS OLE DB Driveru. Jinak nebude fungovat přilinkovaný server a tedy ani výdej stravy v ISKAMu.

SQL Native Client 11

SQL NC 11 je dynamická knihovna, která obsahuje ovladače pro komunikaci LocalDB se vzdáleným serverem a umožňuje tak synchronizaci dat. Bohužel jako taková není součástí LocalDB. Pro instalace ISKaM4 s LocalDB je třeba tuto knihovnu doinstalovat (ke stažení ze stránek Microsoftu viz níže).

x86: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=239647&clcid=0x409

x64: https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=50402

.NET Framework 4.5

Aktualizace .NET Framework 4.5 je potřebná proto, aby se ISKAM (nebo obecně aplikace pro .NET Framework 4.0) uměla připojit na LocalDB (viz výše). Instalaci provedete nejlépe tak, že si stáhnete instalátor z webu společnosti Microsoft https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/5a4x27ek(v=vs.110).aspx.

Další tipy a triky

Jak poznám, jestli mám SqlLocalDB nainstalován?

Administrátoři mají v systému přístupný test - Test připojení lokální databáze.

Další možností je z příkazového řádku spustit sqllocaldb i. Tento příkaz by měl vypsat všechny „instance“ LocalDB na Vašem počítači, minimálně by tam měla být tzv. výchozí instance pojmenovaná MSSQLLocalDB. Tj. příkaz by měl po spuštění vypsat MSSQLLocalDB. Pokud místo toho operační systém zahlásí, že soubor sqllocaldb nebyl nalezen, tak instalace neproběhla korektně.

Co dělat, když si ISKAM nevytvoří databázové soubory ve složce data, popř. hlásí, že se nepodařilo přihlásit?

SqlLocalDB běží pod právy aktuálně přihlášeného uživatele Windows. Ten musí mít přístup do složky Data, aby si soubory mohl vytvořit a pokud už existují, tak aby se mohl přihlásit. Pokud jste měnil SID počítače (např. pomocí utility NewSID), popř. došlo k nějaké jiné akci, která může mít za následek změnu SID uživatele, tak SqlLocalDB nebude chtít povolit přihlášení uživatele. V takovém případě je nutné instalaci „opravit“ následujícími dvěma řádky (ideálně po restartu počítače bez předchozího spuštění ISKAMu):

sqllocaldb delete ISKAM
sqllocaldb create ISKAM

Samotné soubory s databází (ve složce Data v ISKAMu) mohou zůstat, není nutné je také mazat.

Jak poznám, jestli mám nainstalován .NET Framework 4.5?

Bohužel nám není známo, že by tato informace byla uživatelsky přístupná.

Na určitých terminálech vypadávají při tisku písmena

Jde o chybu v .NET Framework 4.5.2, postup opravy je na samostatné stránce.

~~DISCUSSION~~