Změny sazby DPH od 1.1.2024

Scénář

Legislativním procesem prošel zákon 349/2023 Sb, který mimo jiné mění zákon 253/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Co v souvislosti s touto změnou musíme udělat v ISKAMu?

Postup

V ISKAMu bude s platností od 1.1.2024 potřeba udělat následující změny - :-) označené body udělá námi vytvořená naplánovaná úloha, tučně napsané body vyžadují Vaši součinnost:

 1. :-) V dialogu Hodnoty sazeb DPH nastavit s platností od 1.1.2024 u snížené sazby DPH sazbu 12%. Doporučujeme též pro jistotu nastavit na 12% i hodnotu druhé snížené sazby DPH, byť ta by se od 1.1.2024 neměla nikde vyskytnout.
 2. Zákazníci se stravovacím modulem ISKAMu musí v dialogu Sazby DPH změnit sazby DPH podle změn zákona. Zejména tedy půjde o nahrazení druhé snížené sazby DPH sníženou sazbou, ale v některých případech (zejména nápoje) dochází ke změně na základní sazbu DPH. Je možné, že za tím účelem budete potřebovat změnit/vytvořit i přiřazení produktu do typů produktů.
 3. V parametrech stravování zkontrolujte sazbu DPH pro přeplatek cenin.
 4. Jídla s sebou už patrně nebudou hrát roli, nicméně i tak doporučujeme zkontrolovat a popř. přenastavit dialog Nastavení zdrojů a sazeb pro jídla s sebou.
 5. :-) Po provedení změn doporučujeme k 1.1.2024 provést kompletní přepočet vypočtených cen na všech provozech. Ceny (i sazby DPH) se totiž jinak běžně přepočítávají jen pro jídla v jídelníčku a hrozí tak, že pokud nějaké jídlo operativně přidáte do jídelníčku po provedení přepočtu, tak by se mohlo prodávat v nesprávné sazbě DPH.
 6. :-) Zákazníci s modulem Ubytování se nemusí starat o změnu sazby DPH ubytování, o tu se postaráme aktualizací ISKAMu (změna z druhé snížené na sníženou sazbu DPH).
 7. Je však potřeba projít typy ubytovacích služeb a k 1.1.2024 tam vložit nový záznam do sazeb DPH
 8. :-) Sazby DPH u ručních pohledávek bohužel nemají možnost nastavení v čase. Připravíme a naplánujeme úlohu, která druhou sníženou sazbu nahradí za sníženou sazbu a změnu provedeme 1.1.2024 o půlnoci.
 9. :-) Pokud využíváte modul Sportovišť, tak je dobré projít nastavení sportovišť, kde je možné zadat hodnotu sazby DPH. My připravíme úlohu, která o půlnoci 1.1.2024 změní sazby 10% a 15% na 12%, nicméně to prakticky asi nebude mít význam, neboť sportoviště mají vesměs 21% sazbu DPH.

Naplánovaná úloha Změna sazeb DPH k 1.1.2024

ISKAM z 4.12.2023 obsahuje výše uvedenou naplánovanou úlohu. Úloha se automaticky naplánovala pro provedení na 11.12.2023 ráno a 1.1.2024 těsně po půlnoci. Můžete si naplánovat i další provedení úlohy, popř. vyzkoušet úlohu v testovací verzi. Úloha je idempotentní, tj. provádí jen změny, které jsou potřeba provést a pokud už byly provedeny, tak nedělá nic. Tato verze ISKAMu rovněž obsahuje úpravu, že sazba DPH ubytování bude od 1.1.2024 snížená, nikoliv druhá snížená.

Při spuštění úloha provede následující:

 1. Nastaví hodnoty sazeb DPH od 1.1.2024 na 12% pro sníženou a pro jistotu i druhou sníženou sazbu DPH
 2. Při spuštění 1.1.2024 změní sazby DPH pro ruční pohledávky (z druhé snížené na sníženou). Při spuštění v prosinci 2023 tento krok neprovádí.
 3. Vytvoří databázový trigger, který zajistí, že pokud se pohledávka za ubytování s DUZP po 1.1.2024 a 12% sazbou DPH uhradí už v roce 2023, tak se sazba DPH upraví na 10 %.
 4. Při spuštění po 1.1.2024 změní sazby DPH pro sportoviště (z 10 a 15% na 12%). Při spuštění v prosinci 2023 tento krok neprovádí.
 5. Provede přepočet všech cen ve stravování k 1.1.2024.
 6. Zkontroluje existující vyúčtování ubytování a služeb s DUZP po 1.1.2024 a v případě potřeby jim opraví sazbu DPH na 12 %.

Na co si dát ještě pozor

Díky tomu, že sazba DPH 12% je odlišná jak od 10% tak od 15%, tak budou veškerá storna z prosince provedená po uzávěrce hodně vidět, nebudou se mít od čeho odečíst, takže se budou zobrazovat samostatně v předpisu. Doporučujeme proto velmi pečlivou kontrolu, aby storna z roku 2023 a starší pokud možno nebyla.

Další tipy a triky

~~DISCUSSION~~