Kontrolní hlášení k DPH

Scénář

Od 1.1.2016 (tj. poprvé za období leden 2016 v průběhu února 2016) vzniká nová povinnost odeslat kontrolní hlášení k DPH. Co to pro ISKAM znamená?

Postup

Povinnost podat kontrolní hlášení se vztahuje na celou organizaci. Za jeden subjekt musí být odesláno jediné hlášení, což v praxi znamená, že hlášení musí celé vystavit ekonomický systém (dále jen ES).

Pokud jde o obsah tohoto hlášení v oblastech, kde používáte ISKAM, tak se to rozpadá na dvě části - jednu tvoří faktury, které se předávají do ES jedna po druhé, takže ES bude schopen je správně uvést v příslušných částech kontrolního hlášení. Druhou oblast tvoří předpis plateb, který kumuluje „malé“ daňové doklady, které vystavujete subjektům, které buď nejsou plátci DPH, nebo nepřeshují částku 10.000 Kč. V těchto případech se suma těchto dokladů uvádí v části A.5 kontrolního hlášení a předpokládám, že je tam také ES uvede.

Jediný praktický důsledek těchto kontrolních hlášení je tedy v tom, že pokud vystavujete doklad nad 10.000 Kč klientovi, který jej chce uplatnit do svých nákladů ve firmě, která je plátcem DPH (tj. bude chtít doklad s uvedeným DIČ), tak budete muset příslušnou akci řešit jako fakturu popř. v ISKAMu využít možnosti tzv. „daňového dokladu nad limit“. Tyto DD nad limit se v ISKAMu chovají stejně, jako „malé“ daňové doklady, ale nezahrnují se do předpisu, nýbrž se do ekonomického systému exportují samostatně.

Od 21.10.2016 byla do ISKAMu přidána kontrola, která znemožňuje zadat české DIČ do políčka pro příjemce dokladu. Místo toho je nutné k dokladu doplnit vazbu na firmu, která bude mít toto DIČ vyplněno. Cílem je usnadnit automatické přenosy do ekonomického systému. V budoucnu bude přidán parametr, který umožní nastavit, že se Doklad nad limit nemusí vystavit automaticky, ale jen v případě, že bude svázán s firmou, která má české DIČ. Díky tomu by neměly vznikat zbytečné doklady nad limit, které je pak nutné přenášet jednotlivě do ekonomického systému, i když nakonec nejsou v kontrolním hlášení samostatně uvedeny.

Praktickým důsledkem této kontroly je varovné hlášení v dialogu pro zadání příjemce dokladu, které uživatele informuje, že pokud vyplní DIČ a doklad bude přes 10.000 Kč, tak se jím vyplněné údaje na dokladu nepoužijí.

Další tipy a triky

~~DISCUSSION~~