Export pro cizineckou policii u provozovatelů s více IDUB

Scénář

Cizinecká policie nově přiděluje IDUB pro každou samostatnou adresu ubytovacího zařízení. Jak to máme nastavit v ISKAMu?

Postup

Máte-li více areálů ale často stačí jen více bloků se samostatnými popisnými čísly, tak cizinecká policie bude chtít, abyste měli pro každý blok či kolej samostatné IDUB. Protože soubor posílaný cizinecké policii neumí obsahovat více různých IDUB, tak je nutné vytvořit několik UNL souborů. Dialog pro export pro cizineckou policii by tak bylo nutné vždy vyfiltrovat pro bloky se stejnou adresou, vybrat odpovídající hlavičku a pak provést export a tento postup opakovat pro všechna přidělená UNL. Je zřejmé, že tento postup je velmi pracný, proto jsme pro vás připravili nový postup, který můžete využít i v případě, že máte jediný IDUB.

Změny v hlavičce

Hlavička exportu pro cizineckou policii obsahuje jednak údaje o ubytovacím zařízení (IDUB, adresa) a také údaje o odesílající osobě. Pokud tedy nyní máte tři osoby zodpovědné za posílání exportů (kvůli zastupitelnosti) a čtyři IDUB, tak jste potřebovali 12 hlaviček. Nový způsob exportu proto funguje tak, že údaj o odesílající osobě se vyplní podle uživatele přihlášeného do ISKAMu. V praxi tak budou stačit v mém příkladu jen čtyři hlavičky (kolonku se jménem osoby jsme v hlavičce ponechali kvůli kompatibilitě se stávajícím exportem, ale nový export ji nepoužívá).

Přiřazení IDUB k blokům

V dialogu Struktura organizace si nyní můžete postupně otevřít všechny bloky a každému z nich přiřadit hlavičku exportu pro cizineckou policii (verze ISKAMu od 24.2.2016). Více bloků tak může mít stejnou hlavičku, pokud je cizinecká policie chce hlásit pod jedním IDUB.

Použití nového exportu

V dialogu Export pro cizineckou policii je ve spodní části nově zatržítko „Vytvoř soubory pro jednotlivá IDUB s hlavičkami dle nastavení bloků“. Pokud jej zvolíte, použije se pro export nový postup, který zajistí, že se bude pro každou hlavičku generovat samostatný soubor. Při exportu se Vás tedy ISKAM zeptá na cestu, kam chcete soubory vytvářet a do této složky vytvoří podsložku pojmenovanou dle aktuálního data a teprve do této podsložky vytvoří jednotlivé soubory. Navíc oproti předchozímu exportu provádí podobné kontroly, jako provádí excelovská tabulka od cizinecké policie (v rámci našich možností, jelikož kód makra je zabezpečen a dokumentace je velmi sporá, takže je možné, že existují kontroly, o kterých nevíme). Při samotném exportu se nově kontroluje, zda jméno a příjmení obsahuje jen povolené znaky (písmena, mezery, apostrof a spojovník, tedy např. nikoliv tečku, nebo samostatný háček či čárku). Z čísla pasu a popř. čísla víza se odstraňují mezery a export nelze provést bez vyplněného účelu pobytu. Kontrola se provádí v okamžiku exportu a pokud ISKAM narazí na problém, tak zobrazí dialog s popisem problému a neprovede žádný export.

Outlook

Pokud používáte k odesílání pošty MS Office Outlook (resp. máte jej nainstalován na počítači), tak ISKAM předpřipraví e-mail pro cizineckou policii a vloží do něj všechny vygenerované soubory jako přílohy.

Další tipy a triky

~~DISCUSSION~~