Novela zákona 565/1990 Sb.

Scénář

Od 1.1.2020 vstupuje v platnost novela zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích. V návaznosti na tuto novelu řada obcí začíná nově vybírat Poplatek z pobytu.

Postup

Pro ubytovací zařízení to znamená zejména nemalou administrativní zátěž, neboť poplatky se nyní vztahují i na krátkodobě ubytované studenty. Potíž je navíc v tom, že při zkrácení ubytování může dojít nově ke vzniku poplatkové povinnosti, přičemž ale pravidla daná zákonem obsahují četné výjimky, které znemožňují, aby ISKAM vkládal službu automaticky.

Připravili jsme však do nastavení automatických služeb možnost omezit vložení služby délkou ubytování. Do délky ubytování se započítávají i případná bezprostředně předchozí a souběžná ubytování (ne rezervace), ne však následující, neboť nemáme jistotu, že klient navazující rezervaci skutečně nastoupí. Po úvodních zkušenostech se nově započítávají i případné navazující budoucí rezervace a ubytování, protože se ukázalo, že zejména při vkládání služby při odhlášení v rámci stěhování je nutné budoucí rezervaci zohlednit, jinak se služba vloží a ubytování odhlásí, služby se pak prakticky nedá „zbavit“. Pro obsluhu je pak důležité ověřit délku předchozího ubytování při mazání rezervace s předchozím ubytováním. Za délku ubytování se tak považuje rozdíl mezi koncem aktuálně řešeného ubytování a prvním dnem ubytování po poslední přetržce.

Automatické služby mají nově možnost omezit vkládání pro osoby z určité obce a pro ubytování s příznakem ZTP.

Dále jsme v detailu ubytování přidali u začátku a konce drobné varování, pokud klient má navazující předchozí resp. navazující následující ubytování včetně informace o celkové délce takového předcházejícího či navazujícího ubytování (i v případě, že je předchozích či navazujících ubytování více).

Automatickou službu pro tyto poplatky doporučujeme nastavit tak, že se budou vkládat při ubytování (aby to klient mohl uhradit spolu s ubytováním hned při nástupu). Možná je i varianta vložení automatické služby až při odhlášení, čímž se vyhnete možným problémům v souvislosti se změnou délky ubytování, klient však díky tomu neví při nástupu celkovou cenu. Automatickou službu lze nastavit (resp. vytvořit dvě pravidla) jak při ubytování, tak při odhlášení (služba se nevloží duplicitně).

Zákon 565/1990 Sb. nově také ukládá povinnost vykazovat a tedy i evidovat druh dokladu totožnosti. V ISKAMu je jen jedna „kolonka“ pro vyplnění čísla dokladu, avšak zákon uvádí devět různých typů dokladů, kterými se klient může prokázat (prakticky nejčastější však bude občanský průkaz a pas). Proto jsme do osobních údajů doplnili roletku s těmito vyjmenovanými typy a při vyplnění čísla dokladu je tedy nově potřeba zadat, o jaký doklad se jedná. U dokladů načtených prostřednictvím čtečky strojově čitelné zóny se typ dokladu (OP/Pas) vyplní automaticky. Import osobních dokladů je rovněž rozšířen o sloupec TypDokladu.

Pro splnění evidenční povinnosti dle § 3g zákona č. 565/1990 Sb. byl vytvořen přehled Evidence poplatků z pobytu. Přehled zobrazuje vyúčtování služby pro poplatky (zadává se v parametru) dle DUZP a dále ubytování bez poplatku (v daném období) rovněž dle DUZP. Díky tomu by měla celková částka poplatku odpovídat výnosům za dané období a hlavně se data uzamknou provedením uzávěrky. Případné opravy (např. v souvislosti se zkracováním nebo prodlužováním ubytování) se projeví v následujícím období. Termín začátku a konce se v sestavě vztahuje k té části ubytování, která účetně patří do daného období. Přehled umožňuje rovněž zvolit, zda chcete zahrnout i ubytování, která nejsou předmětem, tj. jejichž plátce není dle §3 subjektem poplatku, nebo není splněn předmět poplatku dle §3a. Ve výchozím stavu jsou v přehledu zahrnuta i tato ubytování, protože jinak se může stát, že díky změnám délky ubytování ex-post by došlo ke změně přehledu v uzavřeném období (záznam by díky tomto filtru zmizel, nebo se naopak objevil). Ze znění §3g není úplně zřejmé, zda se na tyto osoby rovněž vztahuje evidenční povinnost (alespoň my si netroufáme udělat v tomto jednoznačný závěr), proto raději doporučujeme nechat tuto volbu zapnutou.

Organizačně pak doporučujeme pro splnění náležitostí dle § 3g odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. postupovat tak, že vždy před odvodem poplatku provedete uzávěrku, sestavu si „vytisknete“ do PDF, opatříte elektronickým podpisem nebo alespoň časovou značkou a trvale uložíte na nějakém vhodném úložišti, odkud ji můžete po 6 letech smazat. V případě kontroly pak budete předkládat pouze tuto uloženou kopii.

Aktualita 10.3.2020: V sestavě Evidence poplatků z pobytu nebyla logicky správně částka u storn, kdy lůžkodny byly vyjádřeny záporným číslem (správně), ale částka měla znaménko kladné (což je chybně). Verze ISKAMu z 10.3. obsahuje opravu sestavy. Omlouváme se za potíže.

Další tipy a triky

~~DISCUSSION~~