Instalace bankovního terminálu od společnosti BANIT pro ČSOB

Postup

Terminál je připojen do počítačové sítě přes TCP/IP a komunikuje po tomto rozhraní jak s kartovým centrem, tak s počítačem s ISKAMem. Bankovní terminál akceptuje připojení jen z definovaných IP adres (maximálně pěti, ne však současně, ideálně je jen jediná). Ve vlastnostech bankovního terminálu je tedy potřeba tyto adresy definovat (provede BANIT nebo jeho partner při instalaci), terminály ISKAMu tak potřebují pevné IP-adresy. Ve vlastnostech terminálu vyberete typ platebního terminálu ČSOB a zadáte IP-adresu platebního terminál (také tedy bude pevná), popř. port (dle pokynů dodavatele terminálu - výchozí port pro ISKAM je 11717).

Další tipy a triky

~~DISCUSSION~~