Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
napoveda_iskam_4:dulezite:zmenasazebdph_7_2020 [2020/06/30 13:48] – [Postup] dubpetrnapoveda_iskam_4:dulezite:zmenasazebdph_7_2020 [2020/06/30 13:50] (aktuální) dubpetr
Řádek 11: Řádek 11:
 Z Vaší strany je nutné zajistit a zkontrolovat následující: Z Vaší strany je nutné zajistit a zkontrolovat následující:
   - aby všichni uživatelé používali aktuální verzi ISKAMu, tj. aby nejpozději 30.6 večer ISKAM zavřeli a znovu se přihlásili   - aby všichni uživatelé používali aktuální verzi ISKAMu, tj. aby nejpozději 30.6 večer ISKAM zavřeli a znovu se přihlásili
-  - pokud máte nějaké [[iskam><clsISKAMURL><M>Prehledy</M><D>Prehled</D><VI><L>ID</L><H>-12</H></VI></clsISKAMURL>|služby]] nebo ruční pohledávky, které představují de-facto ubytování nebo náhradu za něj, tak musíte těmto službám nastavit s platností od 1.7.2020 druhou sníženou sazbu DPH.+  - pokud máte nějaké [[iskam><clsISKAMURL><M>Prehledy</M><D>Prehled</D><VI><L>ID</L><H>-12</H></VI></clsISKAMURL>|služby]] nebo [[iskam><clsISKAMURL><M>Prehledy</M><D>Prehled</D><VI><L>ID</L><H>-5</H></VI></clsISKAMURL>|ruční pohledávky]], které představují de-facto ubytování nebo náhradu za něj, tak musíte těmto službám nastavit s platností od 1.7.2020 druhou sníženou sazbu DPH.
  
 ===== Další tipy a triky ===== ===== Další tipy a triky =====