napoveda_iskam_4:dulezite:zmenasazebdph_7_2020

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
napoveda_iskam_4:dulezite:zmenasazebdph_7_2020 [2020/06/30 12:04]
dubpetr [Další tipy a triky]
napoveda_iskam_4:dulezite:zmenasazebdph_7_2020 [2020/06/30 13:50] (aktuální)
dubpetr
Řádek 7: Řádek 7:
 ===== Postup ===== ===== Postup =====
  
-Dnes pošleme ​aktualizaci ISKAMu, ​které ​potřebné změny provede sama. Změníme i sazbu DPH u existujících vyúčtování ubytování s DUZP po dni platnosti novely, pokud ještě nebudou mít vystavený daňový doklad. ​+30.6.2020 ve 13:30 jsme poslali ​aktualizaci ISKAMu, ​která ​potřebné změny provede sama. 1.7.2020 těsně po půlnoci změníme i sazbu DPH u existujících vyúčtování ubytování s DUZP od 1.7.2020, pokud ještě nebudou mít vystavený daňový doklad. ​Pokud dojde v červenci vlivem párování banky k úhradě takové pohledávky ještě červnovou platbou, tak bude DPH pohledávky za ubytování upraveno na 15%.  
 Z Vaší strany je nutné zajistit a zkontrolovat následující:​ Z Vaší strany je nutné zajistit a zkontrolovat následující:​
   - aby všichni uživatelé používali aktuální verzi ISKAMu, tj. aby nejpozději 30.6 večer ISKAM zavřeli a znovu se přihlásili   - aby všichni uživatelé používali aktuální verzi ISKAMu, tj. aby nejpozději 30.6 večer ISKAM zavřeli a znovu se přihlásili
-  - pokud máte nějaké služby nebo ruční pohledávky,​ které představují de-facto ubytování nebo náhradu za něj, tak musíte těmto službám nastavit s platností od 1.7.2020 druhou sníženou sazbu DPH.+  - pokud máte nějaké ​[[iskam><​clsISKAMURL><​M>​Prehledy</​M><​D>​Prehled</​D><​VI><​L>​ID</​L><​H>​-12</​H></​VI></​clsISKAMURL>​|služby]] nebo [[iskam><​clsISKAMURL><​M>​Prehledy</​M><​D>​Prehled</​D><​VI><​L>​ID</​L><​H>​-5</​H></​VI></​clsISKAMURL>​|ruční pohledávky]], které představují de-facto ubytování nebo náhradu za něj, tak musíte těmto službám nastavit s platností od 1.7.2020 druhou sníženou sazbu DPH.
  
 ===== Další tipy a triky ===== ===== Další tipy a triky =====
  
-Obracíte se na nás s dotazy, jak se mají správně zpracovat zálohy přijaté před 1.7.2020. Správný postup je uveden v [https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-235#​p37a|§ 37a zákona č. 235/2004 Sb.]. +Obracíte se na nás s dotazy, jak se mají správně zpracovat zálohy přijaté před 1.7.2020. Správný postup je uveden v [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-235#​p37a|§ 37a zákona č. 235/2004 Sb.]]. 
  
 **Následující text berte, prosím, jen jako náš laický názor, zříkáme se zodpovědnosti za případné špatné porozumění výše uvedeného zákona.** **Následující text berte, prosím, jen jako náš laický názor, zříkáme se zodpovědnosti za případné špatné porozumění výše uvedeného zákona.**
Řádek 45: Řádek 46:
 Výhoda výše popsaného postupu je v tom, že v daňovém přiznání za červenec 2020 (a další měsíce) bude veškeré ubytování v 10% sazbě DPH, nebude tam tedy nic "​podezřelého"​ z pohledu finanční kontroly. Výhoda výše popsaného postupu je v tom, že v daňovém přiznání za červenec 2020 (a další měsíce) bude veškeré ubytování v 10% sazbě DPH, nebude tam tedy nic "​podezřelého"​ z pohledu finanční kontroly.
  
 +**Jen pro úplnost dodáváme, že určitě nelze nechat službu pro vyúčtování zálohy v 15% sazbě DPH. Tím by fakticky došlo k tomu, že byste z ubytování ve výše uvedeném příkladu odvedli daň jen 104,55 Kč, což je zcela určitě špatně.**
  
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
  • napoveda_iskam_4/dulezite/zmenasazebdph_7_2020.1593511478.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/30 12:04
  • autor: dubpetr