Toto je starší verze dokumentu!


Změna sazby DPH za ubytování od 1.7.2020

Scénář

Dne 30.6.2020 byl vyhlášen zákon č. 299/2020 Sb. (https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=299/2020&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy), která mění sazbu DPH u ubytování ze snížené na druhou sníženou sazbu. Účinnost je den následující po dni vyhlášení ve sbírce, tj. od 1.7.2020.

Postup

Dnes pošleme aktualizaci ISKAMu, které potřebné změny provede sama. Změníme i sazbu DPH u existujících vyúčtování ubytování s DUZP po dni platnosti novely, pokud ještě nebudou mít vystavený daňový doklad. Z Vaší strany je nutné zajistit a zkontrolovat následující:

  1. všichni uživatelé používali aktuální verzi ISKAMu, tj. aby nejpozději v předvečer změny ISKAM zavřeli a znovu se přihlásili
  2. pokud máte nějaké služby nebo ruční pohledávky, které představují de-facto ubytování nebo náhradu za něj, tak musíte těmto službám nastavit s platností od 1.7.2020 druhou sníženou sazbu DPH.

Další tipy a triky

~~DISCUSSION~~