napoveda_iskam_4:dulezite:zmenasazebdph_7_2020

Toto je starší verze dokumentu!


Změna sazby DPH za ubytování od cca 1.7.2020

Na vyhlášení ve sbírce zákonů čeká novela zákona o DPH, která mění sazbu DPH u ubytování ze snížené na druhou sníženou sazbu. Účinnost bude den následující po dni vyhlášení ve sbírce, což je dosud neznámé datum, nicméně neoficiálně se mluví o vyhlášení 30.6., aby tato změna platila od 1.7.

Jakmile bude jasné, od kdy bude změna platit, tak pošleme aktualizaci ISKAMu, které potřebné změny provede sama. Změníme i sazbu DPH u existujících vyúčtování ubytování s DUZP po dni platnosti novely, pokud ještě nebudou mít vystavený daňový doklad. Jediné, co je tedy nutné zajistit a zkontrolovat je, aby všichni uživatelé používali aktuální verzi ISKAMu, tj. aby nejpozději v předvečer změny ISKAM zavřeli a znovu se přihlásili.

  • napoveda_iskam_4/dulezite/zmenasazebdph_7_2020.1593172286.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/26 13:51
  • autor: dubpetr