Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
napoveda_iskam_4:dulezite:zmenasazebdph_7_2020 [2020/06/30 12:59] dubpetrnapoveda_iskam_4:dulezite:zmenasazebdph_7_2020 [2020/06/30 13:50] (aktuální) dubpetr
Řádek 7: Řádek 7:
 ===== Postup ===== ===== Postup =====
  
-Dnes pošleme aktualizaci ISKAMu, které potřebné změny provede sama. Změníme i sazbu DPH u existujících vyúčtování ubytování s DUZP po dni platnosti novely, pokud ještě nebudou mít vystavený daňový doklad. +30.6.2020 ve 13:30 jsme poslali aktualizaci ISKAMu, která potřebné změny provede sama. 1.7.2020 těsně po půlnoci změníme i sazbu DPH u existujících vyúčtování ubytování s DUZP od 1.7.2020, pokud ještě nebudou mít vystavený daňový doklad. Pokud dojde v červenci vlivem párování banky k úhradě takové pohledávky ještě červnovou platbou, tak bude DPH pohledávky za ubytování upraveno na 15%.  
 Z Vaší strany je nutné zajistit a zkontrolovat následující: Z Vaší strany je nutné zajistit a zkontrolovat následující:
   - aby všichni uživatelé používali aktuální verzi ISKAMu, tj. aby nejpozději 30.6 večer ISKAM zavřeli a znovu se přihlásili   - aby všichni uživatelé používali aktuální verzi ISKAMu, tj. aby nejpozději 30.6 večer ISKAM zavřeli a znovu se přihlásili
-  - pokud máte nějaké služby nebo ruční pohledávky, které představují de-facto ubytování nebo náhradu za něj, tak musíte těmto službám nastavit s platností od 1.7.2020 druhou sníženou sazbu DPH.+  - pokud máte nějaké [[iskam><clsISKAMURL><M>Prehledy</M><D>Prehled</D><VI><L>ID</L><H>-12</H></VI></clsISKAMURL>|služby]] nebo [[iskam><clsISKAMURL><M>Prehledy</M><D>Prehled</D><VI><L>ID</L><H>-5</H></VI></clsISKAMURL>|ruční pohledávky]], které představují de-facto ubytování nebo náhradu za něj, tak musíte těmto službám nastavit s platností od 1.7.2020 druhou sníženou sazbu DPH.
  
 ===== Další tipy a triky ===== ===== Další tipy a triky =====